Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

25 januára, 2023

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., je prednostom II. neurologickej kliniky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Špecializuje sa na problematiku bolestí hlavy, porúch rovnováhy a oblasť neurodegeneratívnych ochorení, najmä Parkinsonovej choroby. Absolvoval viacero vedeckých pobytov, z ktorých najvýznamnejším bolo jeho časté pôsobenie na Ludwig-Maximilians-Universität v nemeckom Mníchove. Je členom redakčných rád domácich a zahraničných časopisov. Pôsobí ako prezident Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a ako vedecký sekretár Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, kde je predsedom sekcie pre bolesti hlavy. V rámci Európskej neurologickej akadémie je členom vedeckého panela pre bolesti hlavy. Je autorom či spoluautorom viac ako sto vedeckých publikácií.