Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

14 marca, 2023

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., je imunológ, ktorý pracuje v Imunologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na začiatku svojej vedeckej a odbornej aktivity sa venoval transplantačnej imunológii z hľadiska výberu najvhodnejšej dvojice darca − príjemca pre transplantácie obličiek a kostnej drene. Neskôr sa zameral na problematiku genetickej determinácie autoimunitných chorôb.

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje dodnes. Počas pôsobenia v Imunologickom ústave absolvoval tri dlhodobé zahraničné pobyty vo Francúzsku, Taliansku a Anglicku, s cieľom získať vedomosti a metodické zručnosti na zavedenie problematiky hlavného histokompatibilného komplexu (HLA) u nás na Slovensku, aby sa mohol transplantačný program vôbec začať.

Keď sa ukázalo, že HLA komplex hrá významnú úlohu v genetickej determinácii autoimunitných chorôb, jeho pozornosť sa upriamila týmto smerom a svojou ďalšou výskumnou prácou prispel k viacerým zisteniam o asociácii HLA génov s ďalšími chorobami. Dlhé roky bol predsedom Slovenskej imunologickej spoločnosti a snažil sa o jej prepojenie s aktivitami Európskej federácie imunologickej spoločnosti. V rámci svojej pedagogickej práce presadil, že sa imunológia stala na lekárskych fakultách samostatným výučbovým predmetom.