Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH

4 decembra, 2023

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH, je prednostkou Dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Je krajskou odborníčkou pre dermatovenerológiu pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, viceprezidentkou výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a prezidentkou Slovenskej mykopatologickej spoločnosti. Vedie centrum biologickej liečby, rieši, diagnostikuje a navrhuje terapiu závažných dermatologických ochorení. Za svoju činnosť získala niekoľko ocenení – zlatú medailu LF UK aj zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Špecializuje sa na mykológiu v dermatológii, psoriázu, atopickú dermatitídu a biologickú liečbu v dermatológii. Je autorkou vedeckých publikácií a spoluautorkou učebníc a skrípt. Prednáša na odborných konferenciách a sympóziách doma i v zahraničí, publikuje v médiách a prispieva k informovanosti verejnosti o kožných chorobách.