Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

10 novembra, 2023

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC, je významný a medzinárodne uznávaný patofyziológ a experimentálny kardiológ. Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1981 s vyznamenaním a Cenou rektora. Od roku 2000 je profesorom v odbore normálna a patologická fyziológia a v súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu patologickej fyziológie LFUK. Ako internista a patofyziológ sa vždy snažil o prepojenie klinickej a výskumnej práce. Experimentálne rieši jeden z prioritných problémov kardiológie – hľadanie nových prístupov k ochrane zlyhávajúceho srdca. Zlyhanie srdca je časté ochorenie s veľmi zlou prognózou. Jednou z jeho dominantných príčin je vysokým krvným tlakom spôsobené poškodenie srdca – tzv. hypertenzné srdce. Profesor Šimko so svojím pracovným tímom skúma perspektívne farmaká z hľadiska ich protektívneho efektu na hypertenzné srdce na niekoľkých modeloch experimentálnej hypertenzie, predovšetkým vo vzťahu k systému renín-angiotenzín-aldosterón. Cieľom je spomaliť prechod do srdcového zlyhania. Publikoval 115 prác v časopisoch Current Contents, pričom 29 z nich má impakt faktor ≥ 5 a v 55 karentovaných publikáciách je prvým autorom. Päťkrát bol guest editorom renomovaných vedeckých časopisov. Má vyše 2200 indexovaných citácií a Hirschov index 33. Databáza svetových expertov Labom.org v priebehu posledných dvanástich rokov uvádza profesora Šimka medzi prvými tridsiatimi expertmi v siedmich rozličných oblastiach kardiológie, pričom pod heslom kaptopril je vedený na prvom mieste. Za svoju vedeckú prácu získal významné národné a medzinárodné ocenenia, napríklad Vedec roka 2008, nominácia na Krištáľové krídlo 2009, Jesseniova a Guothova cena prezídia SLS, prestížne štipendium Alexander von Humboldt Fellowship, či titul FESC od Európskej kardiologickej spoločnosti. Pôsobí ako reviewer pre mnohé renomované časopisy vrátane Lancet a Circulation.