Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

17 augusta, 2023

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jej vedeckovýskumná činnosť sa zameriava na mikrobiologickú analýzu potravín, na vplyv biologicky účinných látok a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na tráviacu sústavu zvierat v in vivo a in vitro podmienkach.