PhDr. Dušan Ondrušek, PhD.

19 decembra, 2022

Absolvoval magisterské a doktorandské štúdium psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a postgraduálne štúdium na Inštitúte politických štúdií na Univerzite Johna Hopkinsa v USA. V roku 1991 založil a dlhodobo viedol organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS). Jej cieľom je šíriť kultúru nenásilia a dialógu v príprave a uplatňovaní verejných politík. Pracoval ako psychológ, a konzultant (viedol tréningy vo viac ako 40 krajinách). Venoval sa aj problematike depolarizácie, obrany voči manipulácii a prevencii radikalizácie. Je autorom a spoluautorom 15 kníh.
(Zdroj: PDCS)