MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

1 februára, 2024

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., pôsobí ako lekár a vysokoškolský pedagóg na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a v Univerzitnej nemocnici Martin. V klinickej praxi a vo výskume sa venuje vzácnym vrodeným poruchám zrážania krvi. Do diagnostiky týchto ochorení zaradil genetické vyšetrenie a špeciálne globálne testy hemostázy.