MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.

9 mája, 2023

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., sa snaží pochopiť, ako funguje mozog. V záujme toho postupne vyštudoval medicínu, informatiku aj psychológiu. Dlho sa venoval výskumu aktivity a funkcie sluchového systému. V súčasnosti pôsobí v Neuroimunologickom ústave SAV, kde v rámci výskumu sleduje to, ako sa mozog postihnutý Alzheimerovou chorobou mení.