Mgr. Roman Burič

29 marca, 2023

Mgr. Roman Burič je doktorandom na Ústave experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Je riešiteľom grantov zameraných na rozhodovanie, usudzovanie a racionálne myslenie, v ktorých sa sústredí najmä na kognitívne skreslenia, teda nevedomé chyby v usudzovaní a rozhodovaní, ktorých sa ľudia systematicky dopúšťajú. Skúma predovšetkým kognitívne prediktory skreslení so zameraním na intuitívne myslenie. Zároveň pôsobí ako behaviorálny konzultant v spoločnosti Mindworx, ktorá firmám pomáha aplikovať poznatky z oblasti rozhodovania a psychológie do praxe.