Mgr. Radovan Václav, PhD.

13 apríla, 2023

Mgr. Radovan Václav, PhD., pôsobí v Ústave zoológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zaoberá rôznymi otázkami z okruhu biológie a ochrany vtákov, ako aj z okruhu ekológie parazitov a patogénov živočíchov.

Okrem vtákov skúma vybrané otázky ekológie aj na iných skupinách stavovcov, akými sú plazy (napr. jašterica zelená) a cicavce (napr. svišť vrchovský). Svoju doktorandskú prácu o reprodukčnej ekológii vrabca domového riešil v spolupráci s Dr. Herbertom Hoiom v Ústave Konrada Lorenza Rakúskej akadémie vied (KLIVV, OeAW) vo Viedni.

Postdoktorálny pobyt absolvoval v Experimentálnom ústave pre arídne zóny Španielskej akadémie vied (EEZA, CSIC) v Almeríi v spolupráci s Dr. Franciscom Valerom. S Dr. Valerom a jeho kolegami rieši rôzne výskumné otázky ekológie vtákov (najmä krakle belasej) a ekológiu ich parazitov i patogénov. S Dr. Martinom Šálkom z Akadémie vied ČR spolupracuje v otázkach aplikovanej ochrany vtáctva poľnohospodárskej krajiny.