Mgr. Peter Hrabčák, PhD.

13 apríla, 2023

Mgr. Peter Hrabčák, PhD., vyštudoval meteorológiu a klimatológiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2019 obhájil dizertačnú prácu zameranú na oblasť dištančného monitoringu atmosférických aerosólov.

Od roku 2014 až doteraz pracuje v Aerologickom a radiačnom centre Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach. Rozvíja dištančný výskum aerosólov, popritom sa okrem iného venuje aj problematike monitoringu celkového ozónu a slnečného žiarenia. Vďaka medzinárodnej spolupráci medzi Českým a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa mu v roku 2018 podarilo dostať na krátku pracovnú cestu do Antarktídy.