Mgr. Pavol Kenderessy, PhD.

13 apríla, 2023

Mgr. Pavol Kenderessy, PhD., pôsobí v Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zaoberá problematikou ekologického plánovania krajiny, degradácie pôd a ich monitoringu pomocou moderných geoinformačných metód a diaľkového prieskumu Zeme.