Mgr. Kristína Macáková

12 októbra, 2023

Mgr. Kristína Macáková je študentkou štvrtého ročníka denného doktorandského štúdia v Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. Bakalárske štúdium absolvovala v odbore medicínska biológia a magisterské štúdium v odbore molekulárna biológia, obe na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského

V doktorandskom štúdiu sa primárne venuje téme reumatoidnej artritídy. Cez štúdium aktivity neutrofilov sa však dostala aj k iným témam, v ktorých neutrofily zohrávajú svoju úlohu, ako je to v prípade cytomegalovírusu v jeho chronickej fáze. Štúdiom vírusu sa zaoberala počas stáže na Harvardovej univerzite v Bostone. V súvislosti so zápalom sa venuje aj gynekologickým témam.