Mgr. Katarína Strapcová, PhD.

13 apríla, 2023

Mgr. Katarína Strapcová, PhD., absolvovala štúdium sociológie na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1999 pracuje v Sociologickom ústave SAV v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí aj ako národná koordinátorka komparatívneho medzinárodného výskumu European Values Study (EVS).

Vo svojej vedeckej práci sa zameriava najmä na témy spojené s výskumom sociálnych nerovností, ako aj na environmentálnu sociológiu.

Výsledky z realizovaných výskumov verejnej mienky, ktoré súvisia s vnímaním klimatických zmien a ochranou životného prostredia, riešitelia projektu pravidelne sprístupňujú prostredníctvom prednášok, publikácií, tlačových konferencií a aktuálnych tlačových správ.