Mgr. Karol Kováč, PhD.

4 apríla, 2024

Mgr. Karol Kováč, PhD., je psychológ a zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave. Témam stresu, syndrómu vyhorenia a psychohygieny sa profesne venuje 15 rokov. V individuálnej praxi pracuje s rozmanitými cieľovými skupinami: s manažérmi, majiteľmi spoločností, učiteľmi, lekármi či s vrcholovými športovcami. Jeho portfólio prednášok a workshopov absolvovalo viac ako 7 000 účastníkov. Odborník je súčasťou medzinárodného tímu zaoberajúceho sa výskumom autonómneho nervového systému. Absolvoval Psychosomatický výcvik na Univerzite Palackého, ucelený koučovací výcvik ICF s názvom Umenie zmyslu nielen v biznis koučovaní, Autogénny tréning, Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu či Integratívnu prácu s motiváciou a so zmenou. O svoje skúsenosti, poznatky a praktické zručnosti sa delí v rámci akademickej praxe so študentmi psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Články o prevencii a dôsledkoch stresu publikuje v popularizačných časopisoch a novinách (Forbes, Hospodárske noviny, Trend, Zdravotnícke noviny) aj v odborných periodikách. Témou posledného článku, ktorý bol publikovaný v roku 2022 v International Journal of Environmental Research and Public Health, je štandardizácia dotazníka o syndróme vyhorenia.