Mgr. Juraj Podroužek, PhD.

22 marca, 2023

Mgr. Juraj Podroužek, PhD., je výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT), ktorý sa venuje témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu. V minulosti pôsobil vo Filozofickom ústave SAV a vo viacerých technologických spoločnostiach.

Je spoluzakladateľom spolku E-tika a rovnomenného podcastu o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Pôsobí ako člen Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI) zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.