Mgr. Jozef Pecho

10 novembra, 2022

Mgr. Jozef Pecho pracuje ako meteorológ – klimatológ, špecialista v odbore klimatologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil aj ako odborný pracovník v Českej akadémii vied a Českom hydrometeorologickom ústave v Prahe. Klimatológii sa venuje od ukončenia štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a to predovšetkým problematike zmeny klímy a hodnoteniu dopadov zmeny klímy. V rámci svojej vedeckej práce sa okrem iného zaoberá aj spracovaním atmosférických zrážok, klimatologickými extrémami či využitím geografických informačných systémov v klimatológii.

Je autorom mnohých vedeckých publikácií, ktoré publikoval v domácich aj zahraničných časopisoch, pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých a odborných podujatiach, seminároch a na konferenciách. Okrem práce v SHMÚ je aj veľkým popularizátorom klimatológie, najmä problematiky zmeny klímy a jej dôsledkov. Pravidelne sa k danej téme vyjadruje v médiách a zúčastňuje sa na diskusiách so širokou verejnosťou. Odborne sa spolupodieľal aj na príprave krátkeho dokumentárneho filmu Doroty Vlnovej s názvom Po nás potopa, ktorý vznikol v produkcii RTVS.

V rámci aktivít SHMÚ vedie odborné prednášky o zmene klímy pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj univerzít. Je taktiež spoluautorom populárno-náučných kníh pre deti.