Mgr. Daniel Jablonski, PhD.

6 marca, 2023

Mgr. Daniel Jablonski, PhD., z Katedry zoológie PRIF Univerzity Komenského v Bratislave sa dlhodobo zaoberá výskumom obojživelníkov a plazov, ich molekulárnou biogeografiou a taxonómiou. Momentálne sa zameriava na ich výskum v západnom Palearkte, od Balkánu po strednú Áziu. O význame jeho výsledkov svedčí citačný ohlas, ktorý doposiaľ obsahuje takmer 2000 citácií, h-index: 22 (Google Scholar). V roku 2020 získal Cenu za vedu a techniku v kategórii „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ za výnimočný prínos molekulárno-biogeografických študií, ktoré zásadne prispeli k pochopeniu skrytej diverzity fauny Eurázie a pomohli objaviť nové druhy stavovcov. V roku 2022 bol finalista ESET Science Award v kategórii „Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov.“