Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.

29 marca, 2023

Dizajnér Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., sa špecializuje na výskum a vývoj najmä v oblasti transportného a produktového dizajnu. Dlhodobo sa venuje téme automobilu a inkluzívneho navrhovania. Pôsobí v Ústave dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte vedie Ateliér Baláž, ktorý vznikol na nezávislom intelektuálnom vývoji dizajnu. Vyučuje odborné predmety dizajnérska kresba a dizajnérsky vizuálny jazyk, ktoré sú zamerané na predstavivosť a vyjadrovanie. Vytvoril medzifakultný modul Synergická stratégia v navrhovaní a prednáša na tému automobilový dizajn.

V oblasti dizajnu plavidiel nadviazal spoluprácu s talianskou d’Annunzio University, Chieti–Pescara a nemeckou Coburg University, na ktoré sa pravidelne vracia prednášať alebo organizovať medzinárodné workshopy. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Karosérie, autorom projektu dizajnerskakresba.sk a spolutvorí dizajnérsky projekt Star Status.