Mgr. Anna Pribullová, PhD.

14 marca, 2023

Mgr. Anna Pribullová, PhD., je meteorologičkou v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ v Gánovciach pri Poprade. Špecializuje sa na meranie a modelovanie charakteristík slnečného žiarenia. Viedla niekoľko domácich projektov a zúčastnila sa aj na riešení európskych projektov zameraných na problematiku vzťahov celkového ozónu a slnečného UV žiarenia. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a databázovými centrami zameranými na monitoring rôznych radiačných charakteristík.