Mgr. Adrián Purkart, PhD.

12 októbra, 2023

Mgr. Adrián Purkart, PhD., (31) pôsobí na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriava na realizáciu výskumov vyplývajúcich z projektov LIFE. Hoci sú jeho špecializáciou mravce, ako zoológ sa zameriava aj na všeobecnú ekológiu hmyzu a iných článkonožcov. Skúma najmä faunistické rozšírenie jednotlivých druhov na území Slovenska, ako aj ich spôsob života. Schopnosti mravcov indikovať meniace sa vlastnosti prostredia, v ktorom žijú, využíva pri monitoringu zmien nielen v súvislosti s globálnou zmenou klímy, ale aj v medziach rôznych hospodárskych postupov človeka v krajine. Okrajovo sa tiež zaoberá štúdiom moderných prvkov zelenej infraštruktúry (napríklad biodiverzitou zelených striech).