Martin Tamajka

22 septembra, 2023

Martin Tamajka je výskumník a pôsobí ako vedúci výskumný inžinier v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Zameriava sa na výskum nových metód hlbokého učenia, ako aj na zvyšovanie transparentnosti neurónových sietí prostredníctvom metód vysvetliteľnosti. Jeho doterajší výskum zahŕňa analýzu obrazových dát s dôrazom na medicínske dáta.