Ing. Marek Dzurenko, PhD.

25 apríla, 2023

Ing. Marek Dzurenko, PhD., je zoológ a ekológ pôsobiaci na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde vyučuje predmet lesnícka entomológia. Počas doktorandského štúdia na Ústave ekológie lesa SAV sa venoval problematike inváznych druhov hmyzu na drevinách. Absolvoval dve stáže v USA, kde študoval ekológiu ambróziových chrobákov. V rámci výskumnej činnosti sa touto skupinou stále zaoberá. Vo voľnom čase píše populárno-vedecké články pre stránku Živé.sk, časopis Vesmír a webmagazín In Vivo.