Ing. Lukáš Tóth

16 augusta, 2023

Ing. Lukáš Tóth pôsobí ako doktorand na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty na Technickej univerzite v Košiciach. Vo svojom výskume sa zameriava na problematiku prepojenia plazmových reaktorov na spracovanie komunálneho odpadu so systémami na separáciu a spracovanie vodíka pre jeho následné použitie, napríklad v automobiloch.