Ing. Jozef Rodina, PhD.

29 marca, 2023

Ing. Jozef Rodina, PhD., vyštudoval odbor robotika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU BA), doktorát získal z odboru automatizácia a riadenie. V súčasnosti pôsobí na oddelení robotiky v Ústave robotiky a kybernetiky na fakulte. Špecializuje sa na oblasť riadenia lietajúcich robotických systémov, založil laboratórium lietajúcich robotických systémov pri fakulte. Pôsobí ako pedagóg predmetov vnorené riadiace systémy a lietajúce robotické systémy. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Národné centrum robotiky a spoluzakladateľom firmy Airvolute, s. r. o., kde spolu so spoločníkmi vyvíjajú autonómne robotické UAV, ktoré sú využívané v priemyselných aplikáciách ako inšpekcie priestorov alebo autonómne inventúry veľkoplošných skladov.