Dr. Hana Šmitala Mizerová

13 októbra, 2022

Po úspešnom ukončení štúdia matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave získala v roku 2012 trojročné štipendium nemeckej agentúry DFG a absolvovala doktorandské štúdium na Univerzite Johannesa Gutenberga v Mainzi vrátane polročného študijného pobytu na Waseda univerzite v Tokiu. Dizertačnú prácu zameranú na numerickú analýzu Peterlinovho viskoelastického modelu obhájila v decembri 2015. Ako postdoktorandka pôsobila na Univerzite v Mainzi a v Českej akadémii vied. Absolvovala tiež mesačný výskumný pobyt v Banachovom centre Poľskej akadémie vied vo Varšave a strávila niekoľko týždňov na univerzitách v Tokiu a Kanazawe.  Od marca 2018 pôsobí ako odborný asistent na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V septembri 2022 sa vrátila na pracovisko po materskej dovolenke a pokračuje v numerickej analýze modelov stlačiteľných tekutín.