Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

15 marca, 2023

Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš je dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a profesorom v odbore výrobná technika, konštrukcia výrobnej techniky a environmentálnej techniky. Orientuje sa na výskum a inovácie predovšetkým konštrukčných uzlov obrábacích strojov, ako aj environmentálnej techniky. Bol riešiteľom viac ako 39 medzinárodných a národných výskumných projektov, publikoval takmer 300 vedeckých článkov, je autorom 62 patentov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov.

Je viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Okrem toho pôsobí v ďalších inštitúciách, napr. vo Výbore pre vedu, výskum a inovácie pri APZ či v Združení kancelárie pre spoluprácu s priemyslom, kde je predsedom správnej rady.

Vo svojich 35-tich rokoch bol jedným z najmladších docentov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pri realizácii technického zadania sa snaží hľadať vždy nové, doposiaľ nerealizované riešenia, ísť cestou, ktorou pred ním nikto nešiel. Jeho patenty začali vznikať už počas riešenia kandidátskej dizertačnej práce. Prvým patentom bol práve experimentálny stend na meranie radiálnych guličkových ložísk združených do ložiskových uzlov. Jedno zariadenie vyrobené podľa tohto patentu majú stále v ich ústave, druhé postavili vo Výskumnom ústave valivých ložísk v Brne a tretie v Nemecku, vo firme GMN. Veľmi zaujímavým patentom z tých čias bol generátor skladaných rotačných pohybov.