Doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.

20 októbra, 2022

V roku 2006 ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre mikrobiológie a virológie pod vedením Prof. Heleny Bujdákovej, PhD. v odbore biológia – mikrobiológia. V roku 2011 získala titul PhD. na Katolíckej univerzite v Leuvene v Belgicku. Následne dostala prestížny grant, ktorý udeľuje Flámska vedecká organizácia najlepším projektom mladých vedeckých pracovníkov na 6 rokov a v Leuvene ostala pôsobiť dokopy jedenásť rokov.

V roku 2018 sa vďaka Podpornej schéme pre návrat odborníkov zo zahraničia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) vrátila na Slovensko, kde získala pracovné miesto na Trnavskej univerzite v Trnave (TRUNI). Na tejto univerzite pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce ako pedagogička a zároveň výskumníčka v laboratóriách Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. V júli 2022 obhájila titul docent na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.