Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.

13 apríla, 2023

Doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., je biofyzik. Pôsobí v Ústave lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje lekársku fyziku a biofyziku. V rámci svojho výskumu sa venuje detekcii chemických prvkov v bunkách a tkanivách organizmov a zisťuje optické i štruktúrne vlastnosti týchto prvkov a ich zlúčenín.