Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

9 novembra, 2022

Doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., sa dlhodobo venuje výskumu probiotických baktérií a látok naturálneho pôvodu s cieľom znížiť používanie antibiotík v chovoch zvierat, a tak zvýšiť kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín a znížiť zaťaženie životného prostredia. Okrem štúdia vplyvu probiotík a naturálnych látok na imunitnú odpoveď a črevnú mikrobiotu rôznych druhov zvierat, najmä však málo preštudovaných druhov ako sú ryby, včely a hydina, sa zaoberá  aj vývojom nových preparátov na báze prospešných baktérií a prírodných látok. Výsledkom jej práce sú okrem množstva vedeckých publikácií v renomovaných vedeckých časopisoch a monografiách aj praktické výstupy v podobe patentu a úžitkového vzoru na probiotický prípravok pre včely a medzinárodnej patentovej prihlášky probiotického krmiva pre lososovité ryby.  Krmivo významne zlepšuje zdravie lososovitých rýb, aktivuje ich imunitný systém a potláča zápal čreva, čím sa výrazne zlepšuje wellfare rýb a ekonomika chovu.

Je autorkou a spoluautorkou viac ako 96 vedeckých článkov publikovaných v impaktovaných časopisoch, spoluautorkou dvoch  kapitol v monografách vydaných v zahraničných renomovaných vydavateľstvách (Elsevier, CRC Press/Taylor & Francis Group), piatich monografií vydaných v domácich vydavateľstvách a spoluautorkou viac ako 180 vedeckých a odborných článkov a príspevkov z domácich a zahraničných konferencií. Jej práce boli citované podľa databáz Scopus a Web of Science  vo viac ako 700 publikáciách publikovaných vo významných impaktovaných časopisoch. Okrem spolupráce s domácimi výskumnými inštitúciami intenzívne spolupracuje aj so zahraničnými takmer z celej Európy.