Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

14 marca, 2023

Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD., vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v súčasnosti pracuje a vyučuje fyziológiu – náuku o fungovaní ľudského tela. Na Londýnskej univerzite absolvovala magisterské štúdium v odbore humánna výživa a aj preto rozšírila svoju pedagogickú činnosť o predmet výživa človeka.

Učí študentov medicíny nielen, ako sa zdravo stravovať a výživou predchádzať chorobám, ale aj o význame výživy v liečbe chorôb. Spolu s kolegami sa podieľa na zavádzaní nových foriem výučby medicíny, ktoré zvyšujú pripravenosť medikov pre prax.

Neoddeliteľnou súčasťou jej práce je už dlhé roky výskum. Okrem iného skúmala, či sa ľudia na Slovensku správne stravujú, aké sú nedostatky vo výžive detí alebo aké sú benefity a riziká súvisiace s alternatívnymi smermi vo výžive.

Aktuálne je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom porúch autistického spektra. Sústreďuje sa najmä na výživové a tráviace problémy, ktoré často postihujú ľudí s autizmom. Výživa sa stala jej prácou i záľubou. Nielen rada rozpráva o zásadách správnej výživy, ale sa nimi aj riadi. Teší sa, keď môže byť v kruhu svojej rodiny, pracovať v záhrade, čítať či športovať.