Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

14 marca, 2023

Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako pedagogička na Fyziologickom ústave tejto fakulty a čiastočne ako vedecká pracovníčka na Ústave pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Celý profesionálny život sa venuje vzdelávaniu študentov v zdravotníckych odboroch a posledné roky aj objasňovaniu vzťahov medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami, ich rizikovými faktormi a vlastnosťami červených krviniek v kontexte problematiky oxidačného stresu.