Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

16 júna, 2023

Doc. Mgr. Richard Kollár, PhD., je aplikovaný matematik. Pôsobí na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát získal na University of Maryland v College Park v USA. Dlhodobo pôsobil na University of Michigan a v Inštitúte pre matematiku a jej aplikácie na University of Minesota.

Vo svojom výskume sa venuje modelovaniu v prírodných vedách vrátane modelov bunkovej biológie, epidemiológie a evolučnej genetiky, fyziky či chémie. Zároveň sa zaoberá analýzou týchto modelov. Špeciálne sa venuje skúmaniu nelineárnych vĺn, akými sú nielen vodné vlny alebo vlny vznikajúce v iných fyzikálnych procesoch, ale aj napríklad vlny v ekológii či epidemiológii.