Doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD.

12 decembra, 2023

Doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD., pracuje v Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach a na fínskej Univerzite v Jyväskylä. Predmetom jeho vedeckého záujmu sú rôzne spôsoby, ako zvýšiť dôveryhodnosť a replikovateľnosť behaviorálneho výskumu a snaží sa tieto spôsoby propagovať aj ako spoluzakladateľ Slovak Reproducibility Network. Okrem prepojenia digitálnych hier s psychickým zdravím sa zaoberá aj témami, ktoré súvisia s e-športom – súťažným hraním digitálnych hier.