Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

6 apríla, 2023

Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., vyštudoval fyziológiu rastlín na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde sa venuje štúdiu fotosyntézy a elektrickej signalizácie rastlín. Objektom jeho špeciálneho záujmu sú popri bežných rastlinách najmä mäsožravé rastliny. Pomocou rôznych metodických postupov skúma, ako rastliny vnímajú svoje okolie, akým spôsobom túto informáciu spracúvajú a ako na ňu adekvátne reagujú. Výsledky naznačujú, že rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou nie sú až také priepastné, ako sme sa voľakedy domnievali.