Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc.

16 júna, 2023

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc., pracoval v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednášal odborné predmety z oblasti strojárstva. Venoval sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla. Spolupracoval na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou pre meranie teploty plameňa plno rozmerových motorov na NOVTECH‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií.