Doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

29 marca, 2023

Doc. Ing. Andrej Dávid, PhD., pôsobí na Katedre vodnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa na rôzne oblasti námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy. Medzi tieto oblasti patria vodné cesty, vnútrozemské prístavy, preprava nákladu námornou dopravou, kontajnerizácia nákladu, námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, obehové systémy v termináloch, spôsoby zvyšovania priepustnosti či automatizácia manipulačných procesov v termináloch. Od roku 2009 participuje na riešení medzinárodných i národných projektov so zameraním na vnútrozemskú vodnú dopravu a logistiku.