Bc. Xiaolu Hou, PhD.

7 októbra, 2022

V roku 2012 úspešne skončila bakalárske štúdium v programe matematické vedy na Nanyangskej technologickej univerzite (NTU) v Singapure. Na tej istej univerzite obhájila v roku 2017 dizertačnú prácu, ktorá sa zameriavala na algebrické konštrukcie modulárnych zväzov. V roku 2021 získala ocenenie STU Najlepšia žena vo vede a je držiteľkou najprestížnejšieho ocenenia NTU – Lee Kuan Yew Gold Medal. Od roku 2021 pôsobí ako odborný asistent na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, kde momentálne pracuje na grantoch so zameraním na implementáciu bezpečnosti neurónových sietí a hardvérovú bezpečnosť.