Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.

16 júna, 2023

Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti smerom k udržateľnosti a ochrane klímy. Vedie oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Je spoluautorkou článku na tému Zmeny rozhodovania svetových lídrov o životnom prostredí, ktorý publikoval prestížny časopis Science. Viac ako pätnásť rokov pracuje na medzinárodných vedeckých projektoch (spolu dvanásť projektov FMP EU).