Vedec roka SR 2019

Banner Vedec roka SR 2019

Ročník: 23. ročník

Dátum konania: 16. 6. 2020 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Záštita: Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Účasť: Slávnostného oceňovania sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling a štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Partneri: SPP, DatalanTatravagonka. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Parlamentný Kuriér.

Kompletný videozáznam z oceňovania Vedec roka SR 2019 nájdete na YouTube CVTI SR.

Fotogaléria Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.

  Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.
 • Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

  Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

  Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
 • Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2019

  Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Mgr. Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

  Mgr. Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. štátny tajomník školstva, vedy, výskumu a športu SR

  MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.
štátny tajomník školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc. generálny riaditeľ CVTI SR

  prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

  Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

  Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

  Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

  Osobnosť medzinárodnej spolupráce – prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
 • Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

  Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
 • Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

  Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
 • Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

  Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
 • Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

  Technológ roka – prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
 • Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.

  Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.
 • Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.

  Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.
 • Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.

  Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.
 • Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.

  Vedec roka – RNDr. Peter Skyba, DrSc.
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
 • Vedec roka SR 2019

  Vedec roka SR 2019
Ocenenia za rok 2019

V kategórií Vedec roka

RNDr. Peter Skyba, DrSc.
RNDr. Peter Skyba, DrSc. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Centrum fyziky nízkych teplôt

Za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu a za rozvoj fyziky veľmi nízkych teplôt na Slovensku.

V kategórií Mladý vedecký pracovník

RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie

Za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

V kategórií Inovátor roka

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

V kategórií Technológ roka

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. Technická univerzita v Košiciach, Ústav technologického a materiálového inžinierstva

Za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

V kategórií Osobnosť medzinárodnej spolupráce

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. Centrum pre funkčné a funkcionalizované sklá, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so špičkovými svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.

Vedec roka SR 2019 v článkoch

Peter Skyba: Supratekuté hélium-3 pomáha simulovať vesmír na Zemi

Cenu Vedec roka SR 2019 v kategórii vedec roka SR získal Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied...

| Denisa Koleničová
Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2019. Zľava: Peter Skyba, Emil Spišák, Dušan Galusek, Ján Híveš a Cyril Rajnák. Autor: Marián Zelenák, CVTI SR

Predstavujeme laureátov ocenenia Vedec roka SR za rok 2019

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2019. Zľava: Peter Skyba, Emil Spišák, Dušan Galusek, Ján Híveš a Cyril Rajnák. Autor: Marián...

| Tamara Leontievová

V utorok sa dozvieme mená laureátov ocenenia Vedec roka SR 2019

Účasť na slávnostnom odovzdávaní prestížneho ocenenia potvrdil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Cenu za vedu si...

| Tamara Leontievová