Vedec roka SR 2014 – doc. Ing. FEDOR GÖMÖRY, DrSc.


Vedec roka SR 2014 – doc. Ing. FEDOR GÖMÖRY, DrSc.

Hlavné ocenenie súťaže Vedec roka 2014 získal doc. Ing. FEDOR GÖMÖRY, DrSc. z Elektrotechnického ústavu SAV za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supravodič /feromagnetikum/ v jednosmerných a striedavých magnetických poliach. 

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. je vedúcim kolektívu, ktorý skúma možnosti využitia progresívnych materiálov s nulovým elektrickým odporom, tzv. supravodičov v elektrotechnike. Vďaka invenčnosti a komplexnému prístupu, ktorý zahŕňa širokú škálu aktivít od skúmania fyzikálnych vlastností materiálov cez teoretické metódy výpočtu ich interakcie s elektromagnetickým poľom a vývoj špeciálnych experimentálnych metodík, až po návrh a testovanie laboratórnych modelov elektrických strojov, majú výsledky jeho tímu medzinárodný ohlas.

Kombinovaním supravodivých a magnetických materiálov je možné vytvoriť kompozity so zaujímavými elektromagnetickými vlastnosťami. Doc. Gömöry sa zaslúžil o vývoj metód numerického modelovania správania týchto kompozitov a získané teoretické poznatky jeho tím úspešne aplikoval najmä v dvoch oblastiach, v predpovedi ohrevu pri prenose striedavého prúdu supravodivou páskou s magnetickou podložkou a pri zhotovení plášťa magnetickej neviditeľnosti.

Výsledky výskumov prezentoval doc. Gömöry vo významných odborných vedeckých publikáciách.

Vedec roka SR 2014 – víťazi

Uverejnila: BK

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Určovanie rodokmeňa analýzou kolagénových vlákien môže uľahčiť štúdium dávno vyhynutých organizmov.
Zistite viac