Vedci tvoria komentáre k starozákonným knihám


Vedci tvoria komentáre k starozákonným knihám

Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus sú považovaní za tzv. malých prorokov. Štyri starozákonné knihy obsahujú texty v hebrejskej pôvodine a v starovekej gréčtine. Na základe štúdia jazykových, historických a kultúrnych súvislostí je cieľom projektu Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus (A Commentary on the books of Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai) preložiť pôvodné texty z hebrejského a gréckeho jazyka a následne komentovať jednotlivé knihy, aby im lepšie porozumeli odborníci aj širšia verejnosť.

V projekte sa venujú aj vytvoreniu filologických a textových poznámok ku každému prekladu, viacúrovňovému odbornému komentáru k jednotlivým veršom a výrazom, analýzy formy, žánru a štruktúry danej knihy, ako aj teologickej, liturgickej a pastoračnej aplikácie.

Na komentári spolupracuje Bohdan Hroboň z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Jeho úlohou je vytvoriť komentár k prorokovi Habakukovi. Ostatné knihy má na starosti Miroslav Varšo Dr. theol. zo Spoločenskovedného ústavu (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV).

„Momentálne prebieha realizácia projektu podľa plánu. Sú urobené preklady textov s kritickými poznámkami. Pracuje sa na samotnom komentári. Popritom sa rieši aj špeciálnejšia problematika súvisiaca s komentárom, napr. pre lepšie porozumenie hebrejského originálu a jeho následného prekladu som sa zaoberal aramejským prekladom Sofoniášovho textu,“ uvádza Miroslav Varšo Dr. theol.

Autori konštatujú, že popri popularizačných aktivitách, ako napríklad prezentácia na konferenciách alebo v médiách, má projekt svoje uplatnenie v praxi aj v iných formách. „Výsledná monografia bude použiteľná ako študijná literatúra pre študentov i absolventov teologických disciplín. Keďže niektoré časti komentára sú otvorené pre širšiu verejnosť (samotný komentár a hlavne aplikačné časti komentára), je určený aj na osobné štúdium. Doterajšie komentárové monografie svedčia o nemalom záujme o toto dielo tak na univerzitnej pôde, ako aj v náboženských spoločenstvách rôznych konfesií,“ uviedol Miroslav Varšo Dr. theol.

Doba trvania projektu je 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

 

Informácie poskytol: Miroslav Varšo Dr. theol.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: Pixabay.com /Free-Photos/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Podujatia
Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Srdcové svalové bunky – odborne nazývané kardiomyocyty – sú základnou stavebnou jednotkou srdca.
Zistite viac