Vedci tvoria komentáre k starozákonným knihám


Vedci tvoria komentáre k starozákonným knihám

Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus sú považovaní za tzv. malých prorokov. Štyri starozákonné knihy obsahujú texty v hebrejskej pôvodine a v starovekej gréčtine. Na základe štúdia jazykových, historických a kultúrnych súvislostí je cieľom projektu Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus (A Commentary on the books of Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai) preložiť pôvodné texty z hebrejského a gréckeho jazyka a následne komentovať jednotlivé knihy, aby im lepšie porozumeli odborníci aj širšia verejnosť.

V projekte sa venujú aj vytvoreniu filologických a textových poznámok ku každému prekladu, viacúrovňovému odbornému komentáru k jednotlivým veršom a výrazom, analýzy formy, žánru a štruktúry danej knihy, ako aj teologickej, liturgickej a pastoračnej aplikácie.

Na komentári spolupracuje Bohdan Hroboň z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Jeho úlohou je vytvoriť komentár k prorokovi Habakukovi. Ostatné knihy má na starosti Miroslav Varšo Dr. theol. zo Spoločenskovedného ústavu (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV).

„Momentálne prebieha realizácia projektu podľa plánu. Sú urobené preklady textov s kritickými poznámkami. Pracuje sa na samotnom komentári. Popritom sa rieši aj špeciálnejšia problematika súvisiaca s komentárom, napr. pre lepšie porozumenie hebrejského originálu a jeho následného prekladu som sa zaoberal aramejským prekladom Sofoniášovho textu,“ uvádza Miroslav Varšo Dr. theol.

Autori konštatujú, že popri popularizačných aktivitách, ako napríklad prezentácia na konferenciách alebo v médiách, má projekt svoje uplatnenie v praxi aj v iných formách. „Výsledná monografia bude použiteľná ako študijná literatúra pre študentov i absolventov teologických disciplín. Keďže niektoré časti komentára sú otvorené pre širšiu verejnosť (samotný komentár a hlavne aplikačné časti komentára), je určený aj na osobné štúdium. Doterajšie komentárové monografie svedčia o nemalom záujme o toto dielo tak na univerzitnej pôde, ako aj v náboženských spoločenstvách rôznych konfesií,“ uviedol Miroslav Varšo Dr. theol.

Doba trvania projektu je 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

 

Informácie poskytol: Miroslav Varšo Dr. theol.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: Pixabay.com /Free-Photos/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hmotnosť detektora ATLAS je 7 000 ton a jeho rozmery sú 25 m x 46 m (priemer x dĺžka).
Zistite viac