Vedci sa snažia o ešte účinnejšie a bezpečnejšie vakcíny

14. máj. 2018 • Chemické vedy

Vedci sa snažia o ešte účinnejšie a bezpečnejšie vakcíny

Vedeli ste, že vakcína sa skladá z antigénu – to je látka, ktorú imunitný systém identifikuje – a z adjuvancií? Dobré adjuvanciá majú stimulovať imunitný systém tak, aby odpovedal na čo najmenšie množstvá antigénu, aby imunitný systém odpovedal správnym spôsobom a konečne dobré adjuvanciá by nemali mať závažné nežiadúce účinky (ideálne žiadne). V praxi to znamená snahu o ešte účinnejšie a bezpečnejšie vakcíny.

projekt ENOVAProjekt Európska sústava vakcínových adjuvancií (European Network of Vaccine Adjuvants) spája odborníkov z rôznych vedných odvetví v snahe spoločným úsilím zhromaždiť a využiť vedomosti o adjuvantných látkach vo vakcinológii. Projekt dostal názov ENOVA. Zodpovedným riešiteľom tohto projektu COST action 16231za Slovensko je Ing. Pavol Farkaš, PhD. z Chemického ústavu SAV.

Projekt, ktorý má trvanie v období 13. novembra 2017 – 12. novembra 2021, je podľa neho postavený široko. „Zaoberá sa profylaktickými vakcínami, ktoré sa používajú na predchádzanie ochoreniam, ale aj terapeutickými vakcínami, ktoré liečia už prebiehajúce ochorenie.“

Cieľom je aktívne spájať ľudí a pracovné skupiny, tiež vymieňať si vedomosti a praktické zručnosti. Spoluprácou v rámci tohto projektu sa plánujú postupne budovať nové konzorciá, ktoré majú potenciál rozšíriť možnosti jednotlivých pracovných skupín, a to z personálnych, technických, ale aj finančných dôvodov.

Ako podotkol Ing. Pavol Farkaš, PhD., nedávno sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie jednotlivých účastníkov projektu. „Na tomto stretnutí sme sa navzájom oboznámili s predmetom svojej činnosti, s možnosťami, ktorými vieme prispieť v rámci projektu a s našimi očakávaniami – teda, s čím potrebujeme pomôcť alebo v akom smere hľadáme spoluprácu. Diskusiou sme identifikovali najväčšie problémy alebo medzery v problematike, ktoré spoločne budeme riešiť. Vytvorili sa pracovné skupiny, ktoré budú na daných bodoch pracovať.“

projekt ENOVA

Tím spolupracovníkov sa aktuálne snaží vytvárať priestor na krátke výmenné pobyty, pripravujú sa workshopy, tréningové školy a pod. „Znamená to, že v nasledujúcich mesiacoch si vymeníme praktické, ale aj teoretické poznatky, uskutočnia sa prvé spolupráce a navrhnú aj prvé spoločné vedecké publikácie – najprv prehľadné články o stave danej problematiky,“ konštatoval odborník.

Momentálne je v štádiu vytvárania kontaktov a rokuje o možnostiach s vedcami z rôznych krajín/inštitúcií konzorcia ENOVA. „Pre naplnenie cieľov je potrebné identifikované problémy začať riešiť a získané informácie zdieľať. V najbližšej dobe vznikne aj oficiálna stránka projektu ENOVA. Táto bude mať za úlohu informovať odbornú aj laickú verejnosť o činnosti projektu, o dosiahnutých výsledkoch a plánoch. Bude slúžiť aj ako zásobník relevantných informácií o adjuvanciách.“

Chemmický ústav SAVAké sú teda očakávané výsledky tohto projektu? Jednoducho povedané: lepšie a bezpečnejšie vakcíny, čo priamo súvisí s adjuvanciami, vysvetľuje odborník z Chemického ústavu SAV a pokračuje po druhé: „Ľahší a rýchlejší vývoj nových vakcín. V súčasnosti je takýto vývoj nesmierne náročný a často časovo a administratívne zdĺhavý. Sú predpoklady, že by sa niektoré procesy dali skrátiť. Prečo je to dobré? Predstavme si ochorenie X, o ktorom ešte nevieme nič, iba predpokladáme, že sa raz objaví. Tak ako nedávno AIDS, SARS a pod. Ako by ľudstvo reagovalo, pokiaľ by toto nové ochorenie bolo vysoko nákazlivé?“

 

Odborný garant textu: Ing. Pavol Farkaš PhD. z Chemického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Fotografie poskytol: Ing. Pavol Farkaš PhD.

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 2
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Čínska ľudová báj hovorí, že čaj objavil čínsky cisár Šen-nung pred 5 000 rokmi.
Zistite viac