Vedci pracujú na databáze moderných liečiv


Vedci pracujú na databáze moderných liečiv

Civilizačné ochorenia ako kardiovaskulárne, onkologické, neurodegeneratívne a iné majú pri svojom rozvoji viacero mechanizmov a sú spôsobené viacerými faktormi. Je preto potrebné zbierať a podeliť sa s informáciami, ktoré sa dosiaľ podarilo získať na margo rôznych chronických ochorení. Vedci tak pracujú na databáze Chemotheca (http://chemotheca.unicz.it/index.php), kde v súčasnosti vkladajú poznatky o nimi študovaných látkach. Databáza má slúžiť vedcom z Európy aj z ostatného sveta pri ich vlastnom výskume.

Cieľom je spojiť vysokokvalifikované výskumné tímy pracujúce v disciplínach z oblasti medicínskej chémie do novej siete venovanej problematike viacúčelového objavovania moderných liečiv. Dôraz sa kladie na multidisciplinárny charakter, ktorý môže zabezpečiť silnú interakciu medzi všetkými účastníkmi akcie COST. Ide o oblasť medicínskej chémie, od syntetickej chémie, prírodných produktov a biofyziky až po teoretickú chémiu, molekulárne modelovanie a biologický skríning.

Súčasťou projektu s názvom Mutalig (skratka z multi-target drug ligands) je aj tím odborníkov z Centra experimentálnej medicíny SAV. RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. pripomína, že nadviazali kontakty s viacerými skupinami, napr. skupinou prof. Vaceka z univerzity v Olomouci, ako aj s Dr. Rona Ramsay z univerzity v Saint Andrews, UK.

Po predbežnej registrácii môžu užívatelia databázy virtuálne odovzdávať údaje o svojich zlúčeninách a tiež vyhľadávať ďalšie dostupné zlúčeniny nahrané komunitou používateľov. Každá informácia o daných zlúčeninách je vlastnená užívateľom, ktorý ju pôvodne nahral a je možné viacnásobné vlastníctvo (k tomu dochádza, ak rôzni používatelia nahrali rovnaké zlúčeniny alebo informácie týkajúce sa rovnakých zlúčenín). Webové grafické používateľské rozhranie bolo vyvinuté na podporu odovzdávania zlúčenín a vyhľadávania údajov.

Viac o projekte

účastníci projektu Mutalig

 

Informácie poskytla: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., Centrum experimentálnej medicíny SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://www.mutalig.eu/

Ilustračné foto: Pixabay.com /qimono/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Vyvolanie reakcie u detí hneď po pôrode zodpovedá „nastrašeniu“. Je to vrodený reflex, Morov reflex.
Zistite viac