Vedci pracujú na databáze moderných liečiv


Vedci pracujú na databáze moderných liečiv

Civilizačné ochorenia ako kardiovaskulárne, onkologické, neurodegeneratívne a iné majú pri svojom rozvoji viacero mechanizmov a sú spôsobené viacerými faktormi. Je preto potrebné zbierať a podeliť sa s informáciami, ktoré sa dosiaľ podarilo získať na margo rôznych chronických ochorení. Vedci tak pracujú na databáze Chemotheca (http://chemotheca.unicz.it/index.php), kde v súčasnosti vkladajú poznatky o nimi študovaných látkach. Databáza má slúžiť vedcom z Európy aj z ostatného sveta pri ich vlastnom výskume.

Cieľom je spojiť vysokokvalifikované výskumné tímy pracujúce v disciplínach z oblasti medicínskej chémie do novej siete venovanej problematike viacúčelového objavovania moderných liečiv. Dôraz sa kladie na multidisciplinárny charakter, ktorý môže zabezpečiť silnú interakciu medzi všetkými účastníkmi akcie COST. Ide o oblasť medicínskej chémie, od syntetickej chémie, prírodných produktov a biofyziky až po teoretickú chémiu, molekulárne modelovanie a biologický skríning.

Súčasťou projektu s názvom Mutalig (skratka z multi-target drug ligands) je aj tím odborníkov z Centra experimentálnej medicíny SAV. RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. pripomína, že nadviazali kontakty s viacerými skupinami, napr. skupinou prof. Vaceka z univerzity v Olomouci, ako aj s Dr. Rona Ramsay z univerzity v Saint Andrews, UK.

Po predbežnej registrácii môžu užívatelia databázy virtuálne odovzdávať údaje o svojich zlúčeninách a tiež vyhľadávať ďalšie dostupné zlúčeniny nahrané komunitou používateľov. Každá informácia o daných zlúčeninách je vlastnená užívateľom, ktorý ju pôvodne nahral a je možné viacnásobné vlastníctvo (k tomu dochádza, ak rôzni používatelia nahrali rovnaké zlúčeniny alebo informácie týkajúce sa rovnakých zlúčenín). Webové grafické používateľské rozhranie bolo vyvinuté na podporu odovzdávania zlúčenín a vyhľadávania údajov.

Viac o projekte

účastníci projektu Mutalig

 

Informácie poskytla: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., Centrum experimentálnej medicíny SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://www.mutalig.eu/

Ilustračné foto: Pixabay.com /qimono/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Listy a kvety púpavy lekárskej sú súčasťou jarných liečebných kúr.
Zistite viac