Veda v CENTRE: Je prach v atmosfére škodlivý alebo prospešný?

25. nov. 2020 • Fyzikálne vedy

Veda v CENTRE: Je prach v atmosfére škodlivý alebo prospešný?

Do akej miery ovplyvňujú malé častice prachu život na Zemi? Vedeli ste, že prach prenáša rádioaktívne prvky z nehôd atómových elektrární?

O silnom vplyve prachu, ktorý je mnohokrát sotva viditeľný, porozpráva vo svojej prednáške v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR docent Peter Bačík.

Prach je všadeprítomný, teda tiež vo vzduchu, ktorý dýchame. Nájdeme ho aj v tých najčistejších laboratóriách. Spôsobuje vážne choroby dýchacieho traktu, dokonca i rakovinu. Prenáša rádioaktívne prvky z havárií atómových elektrární.

Dokáže spôsobiť vymieranie života na celých kontinentoch, ba na celej planéte. Na druhej strane bez prachu v atmosfére by sme nemali koralové útesy, fytoplanktón a ani dážď. A možno aj prach v atmosfére nám pomôže zvrátiť nepriaznivú klimatickú zmenu. Je teda prach v atmosfére škodlivý alebo prospešný?

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude streamovaná online 26. novembra 2020 o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 25. novembra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD. pracuje ako vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied a ako docent na Katedre mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu. Súčasťou environmentálneho mineralogického štúdia je výskum prachových častíc v atmosfére, ich zloženia, vlastností, vplyvov na životné prostredie a zdravie človeka.

Októbrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň – pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutoční v posledný novembrový piatok, t. j. 27. 11. 2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia – Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

(TL)

 

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE 12/2020
Quark_01/2021
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dopamín je neuroprenášač s významnými účinkami, pretože zasahuje do procesov uspokojenia a motivácie
Zistite viac