V EÚ bolo vybraných už 8 miest, kde umiestnia prvé európske superpočítače


V EÚ bolo vybraných už 8 miest, kde umiestnia prvé európske superpočítače

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov. Prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. V rámci EÚ bolo vybraných osem lokalít pre superpočítačové centrá, kde sa umiestnia prvé európske superpočítače. Tie budú európskych výskumníkov, priemysel a podniky podporovať pri vývoji nových aplikácií v mnohých rôznych oblastiach od vývoja liečiv a nových materiálov až po boj proti zmene klímy.

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) vybral 8 lokalít pre superpočítačové centrá v ôsmich rôznych členských štátoch, kde sa umiestnia nové vysokovýkonné počítačové zariadenia. Hostiteľskými mestami budú:

Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česko), Kajaani (Fínsko), Boloňa (Taliansko), Bissen (Luxembursko), Minho (Portugalsko), Maribor (Slovinsko) a Barcelona (Španielsko).

Tieto centrá podporia vývoj významných aplikácií v oblastiach ako personalizovaná medicína, vývoj liekov a materiálov, bioinžinierstvo, predpovede počasia a zmena klímy. Celkovo bude do konzorcií prevádzkujúcich tieto centrá zapojených 19 z 28 krajín spoločného podniku. Spolu s prostriedkami EÚ majú celkový rozpočet 840 miliónov eur.

Superpočítače majú nespočet využití – dokážu napríklad predpovedať vývoj miestnych a regionálnych poveternostných podmienok a predvídať rozsah i smerovanie búrok a záplav, vďaka čomu sa dajú aktivovať systémy včasného varovania pred extrémnym počasím. Využívajú sa aj na vývoj nových liekov, kde riešia zložité fyzikálne rovnice, ktoré modelujú molekulárne procesy a pôsobenie nového lieku na ľudské tkanivá. Superpočítače nachádzajú uplatnenie aj v letectve a automobilovom priemysle, kde umožňujú komplexné simulácie a skúšanie jednotlivých súčiastok i celých lietadiel a áut. Okrem toho, keďže sú nevyhnutné na rozsiahle simulácie a analýzu veľkých objemov dát, sú superpočítače mimoriadne zásadným článkom vo vývoji umelej inteligencie a posilňovaní európskych kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti a blockchainu.

Spoločný podnik spolu s vybranými hostiteľskými lokalitami má v pláne obstarať 8 superpočítačov: 3 predexaflopové stroje (schopné vykonať viac ako 150 petaflopov, teda 150 miliónov miliárd operácií za sekundu), ktoré budú globálne v hornej päťke, a 5 petaflopových strojov (schopných vykonať aspoň 4 petaflopy, teda štyri milióny miliárd operácií za sekundu).

Predexaflopové systémy podľa očakávaní prinesú štyri- až päťkrát viac výpočtovej kapacity než najvýkonnejšie systémy, ktorými v súčasnosti disponuje Partnerstvo pre vyspelú výpočtovú techniku v Európe (PRACE). Spolu s petaflopovými systémami zdvojnásobia supervýpočtové zdroje k dispozícii na európskej úrovni, takže k nim bude mať prístup omnoho viac používateľov.

Očakáva sa, že superpočítače sa pre európskych používateľov z radov akademickej obce, podnikov a verejného sektora sprevádzkujú v druhej polovici roka 2020. Všetky nové superpočítače budú pripojené k vysokorýchlostnej celoeurópskej sieti GEANT – podobne ako existujúce superpočítače, ktoré sú súčasťou PRACE.

 

Zdroje:

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC)

Partnerstvo pre vyspelú výpočtovú techniku v Európe (PRACE).

Tlačová správa Európskej komisie

Video: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/high-performance-computing

Ďalšie informácie

Prehľad – Spájanie zdrojov na vybudovanie svetovej superpočítačovej infraštruktúry a ekosystému v Európe

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Sírovodík je plyn, ktorý má veľmi nepríjemný zápach, uvoľňuje sa napríklad z pokazených vajec.
Zistite viac