V boji proti všadeprítomným parazitom

17. aug. 2018 • Biologické vedy

V boji proti všadeprítomným parazitom

Prvoky, motolice, pásomnice či hlístovce – parazity sú všade okolo nás a množia sa rýchlo. Ani o tom nevieme, ale môžu byť na kľučkách, peniazoch, verejných toaletách, na rukoväti nákupných košíkov, vo vode, vzduchu, na domácich zvieratách, ale aj v jedle. A samozrejme sú súčasťou ľudského tela.

Častokrát bývajú príčinou chorôb, ktoré sa pomerne ťažko diagnostikujú. Naše telá sú totiž živnou pôdou pre rôzne parazity, ktoré môžu mať na svedomí takmer každý zdravotný problém.

Hlavným cieľom projektu Európska sieť pre potravinami prenášané parazity (European Network for Foodborne Parasites, EURO-FBP) je znížiť dopad parazitmi prenášaných parazitóz (foodborne parasites, FBP) na ľudské zdravie prostredníctvom vybudovania kontrolného programu na základe rizík pre FBP, obsahujúceho príslušné ochranné opatrenia. EURO-FBP používa interdisciplinárny prístup v rámci programu „One Health – Jedno zdravie“, s perspektívou zhromaždiť informácie, koordinovať výskum a harmonizovať diagnostiku, surveillance, analytické metódy, potenciálne zásahy a mapovanie globálnych trendov týkajúcich sa potravinami prenášaných parazitov (FBP). Zodpovednou riešiteľkou je MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD. z Parazitologického ústavu SAV.

Projekt má určiť parazity najväčšieho regionálneho významu, nájsť medzery v poznatkoch a zameriava sa na strategickú kontrolu FBP. Medzi FBP patria prvoky, motolice, pásomnice a hlístovce. „Hoci predstavujú významný problém verejného zdravia, v porovnaní s inými alimentárnymi patogénmi (vírusy a baktérie) boli doteraz opomenuté. Navyše, globalizácia, klimatické zmeny, poľnohospodárska prax a životný štýl ľudí prispievajú k vzniku nových FBP nastavení, s novými hostiteľmi a cestami prenosu. Predtým FBP špecifické len pre určité regióny sa teraz šíria ďalej. Výskum FBP je roztrieštený do skupín často zameraných len na jeden rod alebo skupinu parazitov. COST je preto ideálny pre EURO-FBP, lebo umožňuje spoluprácu medzi vedcami, ktorí sa len zriedka prepájajú vo svojom výskume. Program projektu sa zameria na to, ako riešiť FBP, optimalizovať aktivity a zdroje za účelom kontroly FBP v Európe – aj globálne,“ uvádzajú realizátori projektu.

Projekt trvá v období 30. 3. 2015 – 29. 3. 2019.

 

Zdroj informácií:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=76

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Hore
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Biofilm je vlastne spoločenstvo baktérií, ktoré medzi sebou komunikujú.
Zistite viac