V boji proti cirkulujúcim nádorovým bunkám


V boji proti cirkulujúcim nádorovým bunkám

Cirkulujúce nádorové bunky (CTC) sú druhy buniek uvoľňujúce sa z nádoru do krvného riečiska, prostredníctvom ktorého sa môžu šíriť do iných častí tela. Predstavujú heterogénnu populáciu nádorových buniek a hrajú zásadnú úlohu v metastatickej kaskáde a pri progresii nádoru v procese nazvanom self-seeding. Výskumu týchto buniek v rámci spolupráce s Národným onkologickým ústavom sa venujú pracovníci Biomedicínskeho centra SAV. Zodpovednou riešiteľkou projektu Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka (Identification and validation of signalling pathways associated with circulating tumor cells in breast cancer) je Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

„CTC sú nezávislým prognostickým faktorom u primárneho, ako i metastatického karcinómu prsníka a predstavujú skvelý nástroj, prostredníctvom ktorého možno monitorovať priebeh ochorenia. Ide o heterogénnu populáciu nádorových buniek, ktoré hrajú zásadnú úlohu v metastatickom rozseve a pri progresii nádoru,“ vysvetlila Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. Cieľom realizátorov projektu je pripraviť nádorové bunkové línie, uvoľňujúce CTC do cirkulácie v laboratórnych in vivo modeloch a skúmať signálne dráhy zapojené do metastatického šírenia nádorových buniek. „Prítomnosť CTC v periférnej krvi je znakom metastatickej schopnosti nádoru a horšej prognózy pacienta. Identifikácia signálnych dráh spojených s prítomnosťou CTC v periférnej krvi by mohla pomôcť v identifikácii nových terapeutických cieľov u karcinómu prsníka, ako aj pri monitorovaní progresie ochorenia.“

Ako priblížili riešitelia, tento projekt je zameraný na identifikáciu biomarkerov a následne signálnych dráh v primárnom nádore spojených s rôznymi podskupinami CTC s použitím vysoko výkonných technológií genomiky a bioštatistiky cez translačný výskum zahŕňajúci analýzu biologického materiálu od pacientov a ich následnú prospektívnu validáciu.

Projekt má realizačné obdobie 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021.

 

Vyjadrenia poskytla: Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /pandoraferrari/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V Košiciach vychádza Slnko oproti Bratislave skôr.
Zistite viac