V atmosfére Slnka sa šíria obrovské vlny

04. aug. 2016 • Fyzikálne vedy

V atmosfére Slnka sa šíria obrovské vlny

Podstata obrovských vĺn, ktoré sa šíria v atmosfére našej najbližšej hviezdy – Slnka, nie je dodnes objasnená. Pravdepodobne sa zúčastňujú na urýchľovaní a injekcii energetických častíc do medziplanetárneho priestoru.

Nový fyzikálny jav v atmosfére Slnka – veľkorozmerné vlny sprevádzané emisiou energetických častíc bohatých na hélium 3He a iné ťažké ióny – popísal mladý úspešný slovenský vedec RNDr. Radoslav Bučík, PhD., ktorý stojí na čele medzinárodného vedeckého tímu v Inštitúte Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy v Göttingene v Nemecku. Tento významný výsledok sa mu podarilo dosiahnuť spolu s kolegami z NASA (Pasadena, Kalifornia) a z Univerzity Johnsa Hopkinsa (Laurel, Maryland) analýzou experimentálnych dát zo sondy STEREO-A. Článok o svojom objave publikovali v odbornom časopise Astrophysical Journal a citovali ho mnohé zahraničné médiá.

Misia STEREO - nový pohľad na Slnko

Veľkorozmerné tlakové vlny na Slnku, ktoré sú sprevádzané emisiami energetických častíc anomálneho chemického zloženia, sú novým fenoménom. Tieto vlny pravdepodobne urýchľujú a injektujú anomálne energetické častice do medziplanetárneho priestoru. Prekvapujúco, vlny sa pozorovali vo viac ako polovici sledovaných prípadov. Ku anomálnemu chemickému zloženiu pritom dochádza v doteraz nie celkom pochopených procesoch pri tzv. magnetickej anihilácii v röntgenových zábleskoch na Slnku.

Nový fenomén: 3He a veľkorozmerné vlny

Obrovské cunami, šíriace sa pozdĺž povrchu Slnka, objavila sonda SOHO. Ide o extrémne rýchle vlny, ktoré dosahujú šírku asi 100-násobku a výšku asi 10-násobku Zeme. Sú horúcejšie ako samotný povrch Slnka.

Magnetická anihilácia označuje prepojenie anitiparalelných (opačne orientovaných) magnetických siločiar. Preto anihilácia, lebo dochádza k zrušeniu pôvodnej konfigurácie magnetického poľa. Obrázok (v prezentácii č. 21) ilustruje dva prípady – anihiláciu otvorených siločiar (vľavo) a anihiláciu otvorených s uzavretými siločiarami (vpravo). Ku fenoménu magnetickej anihilácie významne prispel aj Y. Axford, bývalý riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy a profesor na Univerzite v Göttingene.

Zdroj energetických častíc (anomálnych)

Nabité energetické častice opúšťajú Slnko pozdĺž magnetických siločiar v tvare špirály, preto môžu doraziť k Zemi iba častice z oblastí na pravom okraji Slnka. Kozmické observatórium – sonda STEREO-A, ktorá v rokoch 2009 až 2010 predbiehala Zem od 40° do 80°, mala priamy výhľad na túto oblasť. Detailný pohľad zo Zeme na tieto miesta nie je možný.

Misia STEREO - MPS

Po prvýkrát boli zistené obrovské vlny vystrelené röntgenovým zábleskom spolu s energetickými časticami bohatými na hélium-3 a iné ťažké ióny. Ukazuje sa, že energia týchto veľkorozmerných vĺn sa môže preniesť na častice.

Magnetické pole vychádzajúce zo Slnka má tvar špirál v dôsledku rotácie Slnka. Nabité energetické častice unikajú z bodového zdroja na Slnku pozdĺž týchto siločiar. Obrázok (v prezentácii č. 36) vpravo dole zobrazuje magnetické siločiary prechádzajúce cez tri kozmické sondy: STB (STEREO-B), ACE (pri Zemi) a STA (STEREO-A), nachádzajúce sa na rôznych miestach v heliosfére. Zdroj energetických častíc na Slnku je označený šípkou AR (active region). Je vidieť, že len STB je magneticky spojená s týmto zdrojom na Slnku. ACE a STA, ktoré nie sú spojené, nemôžu zachytiť energetické častice z tohto zdroja.

Širokouhlové rozdelenie - motivácia

 

Tému Tajuplné cunami na Slnku prezentoval astrofyzik RNDr. Radoslav Bučík, PhD., aj vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v CENTRE – Letný špeciál dňa 14. júla 2016 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Podujatie zorganizovalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Vedecká kaviareň Veda v CENTRE – Letný špeciál 2016

 

VIDEOZÁZNAM Z PREDNÁŠKY

RNDr. Radoslav Bučík, PhD.RNDr. Radoslav Bučík, PhD., pochádza z Krupiny. V rokoch 1991 – 1996 študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V 5. ročníku dostal ponuku pracovať na Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Po roku prešiel na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Technickej univerzity vo Zvolena, kde 6 rokov učil. V tom čase absolvoval externé doktorandské štúdium na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2004 na základe výsledkov analýzy časticových meraní z nízkoorbitálnej družice CORONAS-F. Absolvoval viacero krátkodobých stáží v Európe i v USA. V rokoch 2005 – 2006 bol vedeckým pracovníkom na Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Od februára 2007 pôsobí v Inštitúte Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy, kedy sa zapojil do nemecko-amerických experimentov SIT a EUVI v misii NASA STEREO. Od októbra 2015 pôsobí aj na Univerzite Georga Augusta v Göttingene v Nemecku.

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné obrázky: z prezentácie RNDr. Radoslava Bučíka, PhD.

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

Uverejnila: ZVČ

Veda v CENTRE – Letný špeciál v Bratislave je jedným zo sprievodných podujatí v rámci Európskej Noci výskumníkov 2016.

Súvisiace:

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
HPV pozitívny karcinóm je nádorové zvrhnutie buniek, v ktorých prebieha infekcia papilomavírusom.
Zistite viac