Úspora materiálu na doskových mostoch so zabetónovanými oceľovými nosníkmi

26. jún. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Úspora materiálu na doskových mostoch so zabetónovanými oceľovými nosníkmi

Spriahnuté oceľovo – betónové konštrukcie sú čoraz viac využívané ako v teoretickej, tak aj odbornej praxi. Umožňujú spojenie vhodných vlastností betónu v tlaku a ocele v ťahu. Jedným z rozšírených typov spriahnutých konštrukcií sú doskové mosty so zabetónovanými nosníkmi. Oceľové nosníky tvoria v pozdĺžnom smere tuhú výstuž. Tieto typy konštrukcií sa u nás aj v celej Európe používajú už vyše 120 rokov bez väčších zmien. Vďaka ich malej stavebnej výške sa v poslednom období čoraz viac uplatňujú pri rekonštrukciách. Ich ďalšími výhodami je prehľadné statické pôsobenie, jednoduché konštrukčné riešenie, nenáročná a krátka doba realizácie a nenáročnosť na údržbu. Napriek mnohým výhodám majú jednu veľkú nevýhodu, a tou je nehospodárnosť oceľového prierezu.

„Preto sa javí potreba vyvinutia vhodnejších návrhových postupov a účelnejšieho usporiadania a použitia oceľových nosníkov. V súčasnosti je na území Slovenska, ako aj v celej Európskej únií platná norma STN EN 1994-2, v ktorej sú uvedené len základné konštrukčné požiadavky na návrh a posúdenie spriahnutých prvkov a konštrukcií. V súlade s uvedenou normou je možné použiť iba valcované alebo zvárané nosníky s konštantným prierezom, ktoré svojim tvarom a rozmermi korešpondujú s profilmi I alebo H /tieto profily sú nehospodárne pri danom type konštrukcie/. Neexistuje však podrobne spracovaná metodika návrhu a realizácie doskových mostov,“ vysvetľuje mladý inovátor Ing. Daniel Dubecký zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Realizovaním projektu, ktorému sa venuje, sa získajú podklady na doplnenie metodiky navrhovania a realizácie pre také typy doskových mostov, ktoré v súčasnosti normy nedefinujú. Výstupy projektu budú priamo využívané v praxi pri hospodárnom a spoľahlivom navrhovaní doskových mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi. Ako D. Dubecký zdôrazňuje, hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zníženia spotreby ocele v doskových mostoch bez podstatného zníženia odolnosti prierezu.

„Výsledkom riešenia projektu bude vypracovaný technologický postup pre návrh cestných doskových mostov so zabetónovanými nosníkmi modifikovaných tvarov s rôznymi spôsobmi spriahnutia priamo využiteľný pre projekciu. Bude obsahovať konštrukčné požiadavky pre návrh, spôsob posúdenia odolnosti a používateľnosti a technologický postup výstavby týchto mostov v súlade s platnými normami a súčasne odrážajúcimi reálne správanie uvedených konštrukcií. V technologickom postupe bude uvedená voľba materiálov, prierezov zabetónovaných nosníkov, ich rozmiestenie, spôsob spriahnutia a odporúčané rozmery prvkov v závislosti na rozpätí konštrukcie,“ dodáva na záver.

*********************************************

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

Viac o súťaži Falling Walls Lab Slovakia

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: Ing. Daniel Dubecký

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biotenzidy sa môžu produkovať niektorými mikroorganizmami (baktérie, kvasinky, huby).
Zistite viac